به گزارش پارس نیوز، الهام فخاری در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص سرنوشت شهردار تهران گفت: محمد علی افشانی شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.

وی ادامه داد: معاون حقوقی رئیس جمهور هم اعلام کرد که شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز هم گزینه ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه  تابع قانون هستیم، گفت: هر چه در قانون باشد اجرایی می کنیم.