به گزارش پارس نیوز، 

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر عراق، حوالی اشنویه (آذربایجان غربی) را در ساعت ۱۸:۳۸:۳۰ لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی: ۴۴.۵۷، عرض جغرافیایی: ۳۶.۸۴ و در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است. 

گفتنی این این رانش، در ۵۲ کیلومتری اشنویه (آذربایجان غربی)، ۵۳ کیلومتری پیرانشهر (آذربایجان غربی) و ۵۳ کیلومتری نالوس (آذربایجان غربی) بوده است.