به گزارش پارس نیوز، 

سرتیپ دوم پاسدار محمدمسعود زاهدیان حرفه‌ای گری و عملکرد تخصصی را از اصلی‌ترین راهبرد‌های نیروی انتظامی دانست و افزود: مراکز آموزشی نیروی انتظامی از اساتید برجسته بهره‌مند است و تکنولوژی مدرن در بخش آی تی و تجهیزات نظامی بکار گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نیروی انتظامی به سمت دانش محوری سوق یافته و کار‌ها بر اساس دانش دنبال می‌شود اضافه کرد

امروز از آزمایشگاه تخصصی مبارزه با مخدر و سگ‌های مواد یاب بهره می‌بریم و از علوم اجتماعی مرتبط با پیشگیری از اعتیاد استفاده می‌کنیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا افزود:امروز از توان پلیس آگاهی و هواناجا برای ماموریت‌ها استفاده می‌کنیم و شیوه نامه‌ی ما برای ارتباطات بین بخش تکامل یافته است.

سرتیپ دوم زاهدیان همچنین به ارتباط عمیق و دقیق ناجا با سایر کشور‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: در این حوزه از ظریفت‌های بین المللی برای افزایش توان تخصصی و دانشی خود بهره‌مند شده ایم.

وی در بخشی دیگر از سخنان اش در مصاحبه با رادیو گفت: وگو اظهار کرد: پشتوانه عمیقی میان ناجا و بدنه اجتماع وجود دارد و مردم همواره پشتوانه ماموریت‌های ما بودند؛ لذا برای اقدامات پیشگیرانه برنامه‌هایی متناسب با خانواده، محلات، مراکز آموزشی و محیط کاری تعریف کرده ایم.

سرتیپ دوم زاهدیان خاطرنشان کرد:مردم اخبار و اطلاعاتی بما می‌دهند و همواره یار و مدد کار ما، مردم عزیز کشورمان بوده اند و این حمایت‌ها ما را پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در دنیا معرفی کرده.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در این راستا یادآور شد: سال گذشته ۸۱۰ تن کشفیات مواد مخدر داشتیم که ۷۱۳ تن از این میزان مربوط به نیروی انتظامی است که با پشتوانه مردم نتیجه بخش بوده.

سرتیپ دوم زاهدیان گفت: برنامه‌های پیشگیری و انتظامی خود را در نقاط پر خطر با حضور جوانان تقویت کرده ایم و کارشناسان ما در این مراکز اقدام به مشاوره و آموزش کرده؛ هچنین مسابقات فرهنگی و هنری را دنبال می‌کنند.

وی در مصاحبه با رادیو گفت: وگو خاطرنشان کرد: امروز جوانان در شبکه‌های اجتماعی حضوری پررنگ دارند و در این بخش در امر تولید محتوا برای آگاهی رسانی در راستای بلای اعتیاد و مواد مخدر و ایجاد ایمنی نسبی اقدامات خوبی صورت گرفته است.