به گزارش پارس نیوز، 

مرتضی اکبرپور درباره جزئیات برگزاری مانور زلزله امسال گفت: امسال بیستمین مانور زلزله کشور در ۷ آذر ماه برگزار می‌شود. البته این مانور باید ۸ آذر برگزار می‌شد که به دلیل قرابت با تعطیلی مدارس در ۷ آذر برگزار می‌شود. شعار مانور زلزله امسال مدرسه ایمن و جامعه تاب آور است.

معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: امسال بنا به تدابیر کمیته برگزاری پیشنهاد شده که مانور ملی در کرج برگزار شود که البته در تهران هم این مراسم همزمان برگزار می‌شود و هدف ما این است که شهرداری تهران در این برگزاری توانمند شود. البته نظر سایر دستگاه‌ها شرط است و از آن‌ها نظر خواهی شده و اگر همه موافق باشند از تهران خارج می‌شویم.