به گزارش پارس نیوز، 

ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در واکنش به خبری مبنی بر تصادف برادرش در جاده شمال در حین استفاده از خودروی شورای شهر، این خبر را تکذیب کرد و گفت: محل حادثه در جنوب تهران بوده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این حادثه 3 هفته پیش رخ داده بود، گفت: تصاویری که در مورد این حادثه منتشر شد، صحت نداشته و یک تصادف معمولی رخ داده بود.

وی با بیان اینکه خودروی شورا در اختیار من است و برادرم هم به عنوان راننده مشغول است، گفت: چون من عضو شورای شهرستان ری هم هستم، تردد زیادی می‌کنم و در اسرع وقت کروکی پلیس را هم منتشر خواهم کرد تا همه بدانند که محل حادثه جاده شمال نبوده و در یکی از محورهای جنوبی شهر تهران بوده است.

وی با بیان اینکه راننده در این حادثه آسیبی ندیده و تصادف فردی بوده، خاطرنشان کرد: هر خسارتی که به خودروی شورا وارد شده باشد، آن را پرداخت خواهم کرد.