به گزارش پارس نیوز، 

این نوجوان شب گذشته هنگام بازی در یکی از سالن های ورزشی بخش موسیان بر اثر ایست قلبی جان باخت.