به گزارش پارس نیوز، 

 امید رضایی گفت: این نوجوان منوجانی بنا بر کنجکاوی و بازی های کودکانه بدون اجازه والدین و به صورت مخفیانه به سراغ اسلحه سازمانی پدرش که نظامی بوده است می رود و متاسفانه در حین بازی یک گلوله به ناحیه سر مقتول اصابت می کند.

این مقام قضایی گفت:باتوجه به اینکه گلوله به پیشانی مقتول اصابت کرده بود این نوجوان ۱۵ ساله در دم فوت می نماید.

رضایی افزود:در این رابطه پرونده قضائی در شعبه اول بازپرسی دادسرای منوجات تشکیل و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد

معاون دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان منوجان افزود:افرادی که مجوز نگهداری و حمل سلاح را دارند بایستی اسلحه سازمانی را به دور از دسترس اطفال، کودکان و اعضای خانواده نگهداری و قرار دهند.