به گزارش پارس نیوز، 

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد بیان کرد: روز قبل از درگیری دانش آموزی در کلاس شیطنت می‌کند و معلم یک ضربه به صورت او می‌زند.

وی ادامه داد: روز بعد پدر دانش‌آموز به همراه یکی از دوستان خود در هنگام تغییر شیفت که ازدحام دانش آموزان زیاد است به مدرسه آمده و در همان لحظه اولیه مواجهه با معلم به او با قمه حمله کرده و همکار فرهنگی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد افزود: در همین هنگام یکی دیگر از معلمان برای جدا کردن و فیصلۀ موضوع وارد صحنه می‌شود که او هم مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.

وی گفت: در پی این درگیری پیشانی یکی از معلمان چند بخیه برداشته و چند دندان معلم دیگر شکسته است. پدر دانش آموز که اقدام به درگیری کرده دستگیر شده است و در حال پیگیری برای دستگیری همراهان او هستیم.