به گزارش پارس نیوز، 

اخیرا شایعه شده بود که برای شناسایی دختران پسرنما در ورزشگاه آزادی، 500 دوربین نصب شده است اما فرهاد نیکوخصال مدیر ورزشگاه آزادی این خبر را تکذیب کرد. او در این مورد به ایسنا گفت: من این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنم. هیچ دوربین جدیدی در ورزشگاه آزادی برای شناسایی دختران پسرنما نصب نشده است. شاید در حراست ورزشگاه آزادی از سال‌های قبل برای کنترل میدانی در ورزشگاه آزادی نصب شده اما به تازگی هیچ دوربینی در داخل ورزشگاه برای شناسایی دختران پسرنما جهت ورود به ورزشگاه نصب نشده است و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

البته نیکوخصال تایید کرده که در صورت مشکوک شدن ماموران یگان ویژه به بعضی افراد، آن‌ها را برای کنترل بیشتر تحویل خانم‌هایی که در اطراف ورزشگاه هستند می‌دهند اما خود موضوع نصب 500 دوربین تکذیب شده است.