به گزارش پارس ، دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، گفت: توزیع کارت کنکوری ها از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www. sanjesh. org تا پنج تیرماه ادامه دارد.

وی همچنین اظهار کرد: برای آن دسته از داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی ثبت نام کردند، به ترتیب دو یا سه کارت صادر می شود.

توکلی با بیان اینکه کنکور ۹۲ در هر یک از گروه های آزمایشی پنجگانه در یک مرحله برگزار می شود، اظهار کرد: سوالات این آزمون به صورت تستی چهارگزینه ای و دقیقا از کتب اعلام شده دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی نظام جدید طراحی شده است که داوطلبان هر کدام از گروه ها در یک نیم روز به سوالات عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی خود پاسخ می دهند.

کنکور سراسری سال ۱۳۹۲ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور طی روزهای ۶ تا ۸ تیرماه به صورت همزمان در تهران و ۳۵۸ شهرستان کشور برگزار می شود.