به گزارش پارس ، ابراهیم سحرخیز در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای استقرار نظام جدید آموزشی معروف به ۳-۶-۶ سال گذشته پایه اول راهنمایی به صورت موقت و یک ساله حذف شد تا ششم ابتدایی مستقر شود و دانش آموزان پایه پنجم بجای اول راهنمایی در پایه ششم ثبت نام کردند و امسال فارغ التحصیلان پایه ششم در دوره اول متوسطه اول ادامه تحصیل خواهند داد.

وی افزود: بر همین اساس از مهر ماه در پایه دوم راهنمایی دانش آموزی نداریم و کتابی هم برای این دوره چاپ نخواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد: امسال کتاب های جدید برای دوره اول متوسطه اول تدوین و چاب می شود و آموزش های صمن خدمت معلمان نیز در طول تابستان بر اساس برنامه استانها برگزار خواهد شد.

سحرخیز همچنین تصریح کرد: آموزش و پرورش پیش بینی های لازم را برای ساماندهی فضا و امکانات انجام داده و با توجه به اینکه در پایه دوم راهنمایی دانش آموز نداریم، با مشکلی مواجه نخواهیم بود.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش برای استقرار کامل نظام آموزشی جدید، هر ساله یک پایه در دوره راهنمایی و متوسطه حذف می شود تا بتدریج دو دوره متوسطه اول و دوم که هریک شامل سه پایه تحصیلی است، در نظام آموزشی مستقر شود.

سحرخیز در ادامه عنوان کرد: دانش آموزانی که سال تحصیلی گذشته وارد پایه ششم ابتدایی شدند، پیش دانشگاهی نخواهند داشت و با شش ساله شدن دوره متوسطه دانش آموزان با مدرک دیپلم از آموزش و پرورش فارغ التحصیل خواهند شد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پررورش درباره آخرین وضعیت مدارس یک و دونوبته گفت: در سال تحصیلی جاری، بین ۸۰ تا ۸۵ درصد مدارس کشور یک نوبته و حدود ۱۵درصد مدارس نیز به صورت ۲ نوبته فعالیت داشتند که علت اصلی دو نوبته بودن این مدارس نیز نبود فضاهای آموزشی کافی است.

وی تاکید کرد: تمام تلاس خود را بکار گرفته ایم تا مدارس باقی مانده ۲ نوبته نیز یک نوبته شوند، اما با توجه به امکانات در سال تحصیلی جدید نیز تعداد کمی از مدارس کشور به صورت ۲ نوبته فعالیت خواهند داشت.