به گزارش پارس نیوز، 

یک گوینده رادیو در تگزاس متهم جنسی شناخته شد.

طبق گزارش پلیس، متهم که یک پدوفیل و بیمار محسوب می شود با آزار و اذیت کودکان خود را آرام می کرد.

 

وی قربانی های خود را از خیابان و کودکانی که وضعیت مالی خوبی نداشتند انتخاب می کرد.

به گزارش افسرپرونده، دان استفان از قربانیان خود حین آزار جنسی فیلم برداری و آرشیوی از فیلم های ناجور آن ها در موبایل خود نگه داری می کرد.

همکار دان استفان که خیلی اتفاقی متوجه این فیلم ها می شود با نفرت و عصبانیت به اداره پلیس Police مراجعه می کند و به ماموران پلیس می گوید که همکارش بیمار است و کودکان را به طرز فجیعی مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

وی با نشان دادن فیلم هایی که در موبایل استفان نگهداری شده بود و در یکی از آن ها دختر 9 ساله ای مورد تجاوزقرار گرفته بود، او را متهم نامید و درخواست بازداشت او را کرد.

زمانی که ماموران پلیس برای بازداشت مجرم اقدام کردند استفان در یک برنامه رادیویی حین ضبط برنامه بوده و این اتهام را قبول نمی کرده است اما با نشان دادن ویدیو هایی که خود در آن ایفای نقش کرده بود مجبور به اعتراف و قبول این اتهام شد.

در حال حاضر دان استفان به صورت موقت در زندان Prison است تا اولین جلسه دادگاه محاکمه او برگزار شود.