به گزارش پارس نیوز، 

سردار رحمت الهی، فرمانده یگان حفاظت از غرق شدن کودکی در مجاور مجموعه تاریخی بیستون خرداد و افزود:این حادثه در نیمه دوم شهریور ماه و در برکه مجاور محوطه تاریخی بیستون رخ داد.

سردار رحمت الهی تصریح کرد:نیرو‌های یگان حفاظت مجموعه به محض اطلاع از حادثه در محل حاضر و با سرعت عمل احدی از سربازان وظیفه جمعی یگان حفاظت استان کرمانشاه، کودک غرق شده از مرگ حتمی نجات یافت.

فرمانده یگان حفاظت در خاتمه افزود:به محض خروج کودک از آب و انجام کمک‌های اولیه توسط چندین از مراقبین آثار تاریخی حاضر در مجموعه، کودک نجات یافته صحیح و سالم به خانواده خود تحویل داده شد و این فرماندهی با اعطا یک هفته مرخصی تشویقی به سرباز موصوف از اقدام شایسته وی قدردانی کرد.