به گزارش پارس نیوز، سید حمید خوئی، رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: وضعیت داروسازی کشور را چه از لحاظ داروخانه و چه از لحاظ صنعت و تجارت مطلوب نمی‌دانم. داروسازی، داروخانه و صنعت دارویی در حال حاضر به شدت گرفتار آشفتگی و بی برنامگی و بی سیاستی است.

وی ادامه داد: هیچکس نمی‌تواند تصویر روشنی از آینده شغلی خود داشته باشد و سیاست ها به سرعت تغییر می‌کنند؛ عوامل تهدیدکننده بیرونی و درونی ثبات بازار دارویی و خدمات دارویی را دچار تکانه‌های جدی می‌کند.

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: متاسفانه این وضعیت میل داروسازان جوان را به مهاجرت افزایش می دهد، زیرا دچار یک بلاتکلیفی در برابر آینده شغلی خود هستند. صرف نظر از شرایط دشواری که در چرخه توزیع و عرضه دارو ایجاد شده متأسفانه یک سیاست بلندمدت دارویی که مدیران دانشگاه و صنعت دارو بتوانند مطابق آن برنامه های کاری خود را تعیین کنند در کشور وجود ندارد.