به گزارش پارس نیوز، 

روز گذشته در پی آتش سوزی در یکی از آپارتمان های طبقه چهارم این خوابگاه، مسئولان خوابگاه نیروهای آتش نشانی را مطلع کردند.آتش نشان ها پس از ورود به داخل آپارتمان مزبور، ضمن خاموش کردن آتش با جسد یک دختر جوان مواجه شدند.

با رسیدن ماموران پلیس و معاینه مقدماتی پزشک قانونی، معلوم شد که دختر جوان از پشت، هدف 12 ضربه چاقو قرار گرفته است. کارشناسان پلیس و آتش نشانی نظر دادند که آتش سوزی عمدی بوده تا قاتل آثار جرم را از بین ببرد.

بلافاصله با آغاز تحقیقات پلیس، دوستان دختر جوان عنوان کردند ایزابل از مدتی قبل با نامزد خود مشکل داشت و به علت اعتیاد وی به مصرف مشروبات الکلی، حاضر به ازدواج با او نبود. پلیس بلافاصله به محل سکونت پیرشار پانتیه، نامزد سابق ایزابل رفت و او را بازداشت کرد. چند نفر از ساکنان خوابگاه با دیدن عکس وی شهادت دادند که او را در روز حادثه مشاهده کرده اند.

پلیس به تحقیقات خود برای یافتن آلت قتاله ادامه می دهد. پیر اتهام قتل را رد کرده است و خود را بی گناه می داند اما بازجویی ها و تحقیقات پلیس کماکان ادامه دارد.