به گزارش پارس نیوز، 

روز گذشته چند تن از همسایگان ساکن در محله ویلمر شدورف از حومه برلین طی تماس با پلیس از بوی متعفنی که از یک منزل مسکونی به مشام آنها می رسید، شکایت کردند. 

با این شکایت، ماموران پلیس نیز با عزیمت به محل، با در بسته یک آپارتمان مواجه شدند. آنها با شکستن قفل در، با جسد کودک 2 ساله ای که یک هفته از مرگ او می گذشت، روبه رو شدند. بنابراین گزارش، با کشف این جسد، موضوع به قاضی گزارش و دستور دستگیری والدین این کودک صادر شد. در تحقیقات مقدماتی از سوی پلیس مشخص شد پدر و مادر این کودک 2 ساله چندی پیش از هم جدا شده اند و این طفل به همراه مادرش به تازگی در این محل سکونت یافته است. 

با دستگیری مادلین، مادر این کودک او به پلیس گفت پس از جدایی از شوهر خود، با پسر جوانی آشنا شده است که او شرط ازدواج را از بین بردن کودک او قرار داده است. مادلین در اعترافات خود گفت بدین منظور ما هر دو نفر تصمیم گرفتیم تا با قرار دادن کودک در خانه، به مسافرت برویم زیرا می دانستیم در مدتی که ما به مسافرت خواهیم رفت، او از گرسنگی خواهد مرد.

با این اعترافات، دوست مادلین نیز دستگیر شد و قاضی هر دو نفر را به اتهام طراحی یک قتل و انجام آن به زندان محکوم کرد. بسیاری از مردم با واکنش نسبت به این سنگدلی از مسوولان قضایی برلین خواهان مجازات سنگین برای این 2 نفر شدند.