به گزارش پارس نیوز، 

در این حادثه که نیمه شب رخ داد، اتصالی در سیستم برق ساختمان باعث آتش‌ سوزی شد و با توجه به نمای چوبی ساختمان، حریق به سرعت به همهی بخش‌ های خوابگاه سرایت کرد و طی چند دقیقه، ساختمان در محاصرهی شعله‌ های سرکش قرار گرفت. 

به گفته سخنگوی گروه امداد و نجات، نیمی از مصدومان این حادثه دخترانی هستند که از ترس سوختن درمیان آتش از پنجره به پایین پریده‌اند. گفته شده در این ساختمان 34 دانش‌آموز زندگی می‌کردند که قربانی این حادثه تلخ شدند.

به گزارش پزشکی قانونی و گروه نجات، در این حادثه 12 نفر جان خود را از دست دادند و 22 نفر نیز مجروح شدند.