به گزارش پارس نیوز، همایون هاشمی در مورد انتشار فیلمی در فضای مجازی که نشان می‌دهد داروی تقلبی در بازار در قالب بسته‌بندی مشابه داروهای استاندارد به بیماران عرضه شده است، گفت: متاسفانه در کشور در حوزه نظارت و انسجام بخشی به بازار تا حدودی ضعیف عمل می‌شود، تاجایی که در سطح عمومی این طور تصور می‌شود که این حوزه رها شده است.

منفعت‌طلبان بازار به جان مردم هم رحم نکرده‌اند

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون سازمان‌های نظارتی دقیقی وجود دارند که باید قیمت‌ها را تنظیم کرده و بر قیمت‌های بازار و حسن اجرای قوانین در حوزه اقتصاد خُرد نظارت کنند.

وی یادآورشد: در بخش سلامت هم متولی نظارت بر این بخش مشخص است و باید بخش نظارتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متخلفان در حوزه دارو را شناسایی کرده و آنها را به قوه قضائیه معرفی کنند.

بخش نظارتی سازمان غذا و دارو باید تجهیز و تقویت شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: البته در شرایط کنونی که بازار دارو با نوساناتی مواجه شده است، تاجایی‌که برخی احساس می‌کنند، کمبودی در این حوزه وجود دارد، افرادی که سوداگر جان مردم هستند و برای منفعت‌طلبی حتی به جان مردم نیز رحم نمی‌کنند به عرضه داروی تقلبی اقدام می‌کنند.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: در این شرایط که نحوه عرضه دارو محل نگرانی همگان شده است، لازم است مسئولان حوزه سلامت به صورت دقیق بازار دارو را بررسی کرده و بر آن نظارت مداوم داشته باشند، ضمن اینکه بخش نظارتی سازمان غذا و دارو هم باید تجهیز و تقویت شود.