به گزارش پارس نیوز، 

کرم درآبادی مدیر روابط عمومی سازمان اورژانس کشور گفت: ساعتی قبل یک جوان ۳۰ ساله در سد شیان اسلام آباد غرب غرق شد.

وی ادامه داد: جسد این جوان به بیمارستان امام خمینی اسلام آباد منتقل شده است؛ اما به دلیل همراه نداشتن کارت شناسی هنوز هویت وی قابل شناسایی نیست.