به گزارش پارس نیوز، 

بر اثر تیراندازی در ایالت کلرادوی آمریکا یک زن کشته شد و چندین نفر زخمی شدند.