به گزارش پارس نیوز، سعید نمکی درباره ورود راهنماهای بالینی به کریکلوم و برنامه های  آموزشی طراحی شده پزشکان گفت: یکی از راه‌کارهای اصلی کنترل هزینه‌ها این است ‌که پزشکان آموزش ببینند را آموزش بدهیم تا سطح ارجاع  بیمار را درست انتخاب کنند و  نسخه‌هایی  با معیار های استاندارد بنویسند.

 وی با بیان این‌که یکی از بهترین مسیرها برای کاهش هزینه‌های سلامت، آموزش همگانی مردم است، افزود: آموزش پزشکان، پیراپزشکان و مردم یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر محسوب می‌شود که باید به صورت جدی پیگیری شود.

 نمکی با بیان این‌که وزارت بهداشت در این مسیر همراه است، اظهار کرد: برآورد ما این است که با برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت برای اجرای راهنماهای بالینی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش هزینه در نظام سلامت داشته باشیم.

 معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر پرونده الکترونیک سلامت، راهنماهای بالینی، نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به درستی اجرا شود، به شکل قابل توجهی می‌تواند در کاهش هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر موثر باشد.