به گزارش پارس نیوز، کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر وزارت جهاد کشاورزی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع چالش‌های آموزش و پرورش عشایر، اظهار کرد: عشایر شامل سه شاخص دارا بودن ساختار ایلی و عشیره‌ای، زندگی مبتنی بر عشایر و اتکای معاش بر دامداری هستند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین سرشماری، عشایر کوچنده در سال 1387 حدود 213 هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر است که دارای 23 میلیون دام در مساحت 38 میلیون هکتار از اراضی سطح کشور هستند. 

قندالی افزود: سرشماری عشایر هر 10سال یکبار انجام می‌شود و قرار است سال 98 آمار برداری جدید انجام شود. 

وی در پاسخ به درخواست رئیس سازمان نهضت سوادآموزی مبنی بر قرارگرفتن اطلاعات اسمی بیسوادان عشایر، گفت: سامانه جامع عشایر طراحی شده و در حال بارگزاری است و اگر تکمیل شود، بخشی مربوط به سواد است که حتما در اختیار سازمان نهضت سواد آموزی قرار می‌دهیم؛البته این سامانه امسال تکمیل می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایر وزارت جهاد کشاورزی درباره ارتقای سطح دانشی عشایر، افزود: ما به مقوله آموزش به صورت عام نگاه می‌کنیم؛ در سال 93 در شورای عشایر سه طرح مصوب شد که یکی از آنها ارتقای دانش عشایر بود؛ این مصوبه در سال 95 در هیأت دولت مصوب و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد که هم شامل سواد رسمی است و هم مباحث مهارتی که بر عهده وزارت رفاه و وزارت کشاورزی است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح از ابتدای سال 96 شروع شده است؛ 59 درصد سطح کشور شامل قلمرو عشایر می‌شود و پراکندگی بسیار زیاد است و باید آموزش و پرورش عشایری به جد تقویت شود.

قندالی درباره ضرورت اعمال سهمیه کنکور برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور گفت: این سهمیه قبلاً وجود داشته‌ که حدود 10 سال پیش حذف و به جامعه عشایری ظلم شد؛ با این وجود همین ها که قبول می‌شوند، نشان دادند استعداد بالایی دارند ضمن آنکه به عشیره خود عرق دارند؛ باید مجلس، آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کنند تا این امکان برای برگشت سهمیه عشایر فراهم شود.