به گزارش پارس نیوز، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا یکشنبه (۱۸ تا ۲۱ مرداد) به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ در استان اردبیل با توجه کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

•   محافظت از گلخانه‌ها و نهال های جوان در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ در استان‌های  آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان با توجه کاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

•   انجام عملیات آبیاری در ساعات خنک روز

•   مبارزه شیمیایی با نسل سوم کرم سیب در مناطق دشت و کوهپایه به جز در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه شیمیایی با کنه گالی در باغات آلو به جز در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با سفیدک سطحی و داخلی در مزارع پیاز به جز در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   کنترل انگل سس در حاشیه مزارع، راه‌ها و انهار سنتی و رعایت بهداشت مزارع

•   ردیابی آفت مینوز و هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی و مبارزه با نظر کارشناسان به جز در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با پوره زنجره مو در باغات انگور به جز در استان زنجان در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با سفیدک سطحی در باغات انگور، درختان هسته دار و دانه دار به جز در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   برداشت ارقام زودرس و تابستانی در باغات میوه

•   تغذیه بهینه باغات با استفاده از کودهای ریزمغذی بصورت محلول پاشی

•   مبارزه با علف‌های هرز کف باغ حد الامکان در سایه انداز درخت به جز در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   تغییر سیستم آبیاری در باغات میوه از غرقابی به طشتکی

•   حذف شاخه‌های اضافی، خشک، پاجوش‌ها و نرک ها در باغات میوه

•   زراعت:

•   ادامه برداشت گندم در زراعت‌های آبی و دیم

•   استفاده از خاک ورز مرکب به منظور انجام عملیات کم خاک ورزی بعد از برداشت مزارع غلات

•   خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی و کاه و کلش پس از برداشت غلات

•   مدیریت عملیات آبیاری در زراعت‌های بهاره برای جلوگیری از تنش‌های آبی

•   انجام عملیات وجین علف‌های هرز و مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره (چغندرقند، سیب زمینی، پیازو ذرت...)

•   تغذیه بهینه محصولات زراعی بهاری با استفاده از کودهای محلول با نظر کارشناسان فنی

•   کنترل سنک بذرخوار در بقایای مزارع کلزا از طریق شخم عمیق در مزرعه و مبارزه شیمیایی به جز در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها در استان‌های  آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان با توجه کاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها در استان اردبیل با توجه کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در استان زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   ایجاد سایه بان روی کندوها و رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

•   در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان

•   شیلات:

•   هوادهی استخرهای پرورش ماهی

•   خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز

•   استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی به دلیل وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه‌ها و سالن‌ها به منظور کاهش دما

•   استفاده از سموم کم خطر گیاهی جهت مبارزه با آفت کنه در مزارع سبزی و صیفی

•   برداشت در ساعات اولیه روز و عصر با توجه به افزایش کیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنک

•   کنترل به موقع کنه‌های نباتی درباغات میوه و مصرف سموم مناسب بر اساس وضعیت بیولوژیک آفت

•   انجام آزمون برگ در باغات میوه

•   مبارزه با انواع کنه در باغات و مخصوصا باغات سیب طبق توصیه کارشناسان

•   انجام عملیات آبیاری در ساعات خنک روز

•   در مزارع گوجه فرنگی مبارزه با پروانه برگخوار موسوم به مینوز با به کارگیری تجهیزات غیر شیمیایی مطابق نظر کارشناسان محل توصیه شده و این فرآیند در مزارع سیب زمینی،بادمجان و فلفل نیز پیشنهاد می شود.

•   مبارزه با سفیدک سطحی در تاکستان‌ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات با هوای خنک و آرام روز

•   حفظ زنبورهای براکن رها سازی شده در مزارع گوجه فرنگی و استفاده نکردن از سموم شیمیایی

•   مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی با پروانه مینوز و هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی

•   زراعت:

•   استفاده از خاک ورز مرکب به منظور انجام عملیات کم خاک ورزی بعد از برداشت مزارع غلات

•   مانیتورینگ (رهگیری) فعالیت کرم‌های ساقه خوار و طوقه بر در مزارع  ذرت

•   استفاده از کودهای ریزمغذی در کشت های بهاره با استفاده از نتایج آزمون خاک

•   حفظ بقایای گیاهی در مزارعی که طرح خاکورزی حفاظتی اجرا می شود.

•   در مزارعی که طرح خاکورزی حفاظتی اجرا نمی شود بقایای گیاهی همراه ۳۰ تا۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره توسط گاوآهن به خاک مزرعه اضافه شود.

•   آتش نزدن بقایای کاه و کلش مزارع گندم و جو برداشت شده جهت تقویت مواد آلی خاک و حفظ موجودات مفید خاک

•   عدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار بالای قند در غده‌ها

•   کنترل کنه‌های نباتی در مزارع

•   دامپروری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایه بان روی کندوها

•   در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

•   شیلات:

•   هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز

•   استان‌های مازندران و گیلان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم در استان مازندران در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به دلیل بارش باران و در روز شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان گیلان احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد  و خودداری در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

•   محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان در استان مازندران در روز پنجشنبه و در استان گیلان در روز جمعه  به دلیل وزش باد شدید

•   کاهش فاصله آبیاری حداقل هفته‌ای دو مرتبه با مدت زمان آبیاری حداقلی برای نهال‌های جوان و درختان بارده (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)

•   ایجاد پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت کاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه

•   اعمال روش‌های صرفه‌جویی آب در باغ‌ها با پخش پوشش‌های حفاظتی نظیر مالچ، کاه و کلش، براده چوب در منطقه سایه‌انداز و روی خاک به منظور کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

•   کنترل آفت مینوز مرکبات در باغ‌های جوان مرکبات و نهالستان‌ها با نظر کارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

•   کنترل کنه نقره‌ای در باغ‌های مرکبات آلوده به آفت با نظر کارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

•   ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌ها با نظر کارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

•   زراعت:

•   تسریع در برداشت مزارع رسیده برنج  با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

•   کنترل بیماری بلاست خوشه برنج و کرم ساقه‌خوار برج در اراضی شالیزاری دیرکاشت با نظر کارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

•   کنترل کرم ساقه‌خوار برنج در خزانه‌های کشت دوم با نظر کارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش باران

•   شیلات:

•   خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل وزش باد

•   خودداری از قرار دادن کندوهای زنبورعسل در مسیل رودخانه‌ها از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش باران

•   منابع طبیعی:

•   رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به دلیل امکان وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش باران

•   استان گلستان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی در روزهای پنجشنبه و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

•   محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل وزش باد شدید

•   باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان، مالچ پاشی همچنین آبیاری باغات خود اقدام کنند.

•   باغداران نسبت به انجام محلول پاشی با کودهای پتاسیمی و کلسیمی برای باغات هسته دار دیررس در صورت آبیاری (هنگام عصر) اقدام کنند.

•   زراعت:

•   با توجه به اینکه بوجاری گندم و جو در حال انجام شدن است از قراردادن بذر در فضای باز خودداری شود.

•   کشاورزان برنج کار جهت صرفه جویی و کاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز و برنج را بصورت متناوب آبیاری کنند تا منجر به کف شکنی چاه ها و شوری آبهای زیرزمینی نشود.

•   پیمانکاران بذری گندم و جو با توجه به گرمای هوا قرص گذاری در  انبار بذری  مسقف و محافظ شده را انجام دهند.

•   کشاورزان ذرت کاردر مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی کود اوره بصورت کود کاری پای بوته انجام شود.

•   درمزارع شالی با توجه به آبشویی و تخلیه کود ازته، کود مصرفی بصورت سرک و در چند مرحله مصرف شود. ترجیحا کود سولفات آمونیوم مصرف کنند.

•   کشاورزان خصوصاً اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاهپزشکی اقدام کنند.

•   کشاورزان بعد از برداشت شالی و ذرت علوفه ای  جهت افزایش مواد آلی خاک اقدام به کشت ماش کنند. جهت تهیه بذور یارانه ای ماش به مراکز خدمات کشاورزی مراجعه کنند.

•   با توجه به گرمای هوا و جهت جلوگیری از پوکی دانه آفتابگردان و در صورت امکان نسبت به استقرار ۳ – ۲ کندو زنبور عسل قبل از گلدهی مزارع آفتابگردان اقدام کنند.

•   با توجه به افزایش دما و کاهش تنش های جوی کشاورزان نسبت به آبیاری منظم و دوره ای مزارع سویا و آفتابگردان اقدام کنند. حتما مقدار ۷۵ – ۵۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار مصرف شود.

•   در صورت شوری آب آبیاری کاهش دور آبیاری، خسارت ناشی از افزایش دما را کاهش می دهد.

•   در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه به ویژه در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتراست.

•   علی رغم پیش بینی بارش در روزهای پایانی هفته جاری، آبیاری مزارع پنبه به ویژه در کشت‌های دوم توصیه می شود.

•   در مزارع شالی به منظور مبارزه با آفت کرم ساقه خوار و بیماری بلاست و شیت بلایت، در صورت مشاهده با سموم مناسب نسبت به سم‌پاشی مزارع اقدام شود به جز در روزهای پنجشنبه و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   در مزارع پنبه و سویا توصیه می شود نسبت به انجام مبارزه بیولوژیک با آفات و در صورت لزوم مبارزه شیمیایی با سموم توصیه شده اقدام شود به جز در روزهای پنجشنبه و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما از عصر پنجشنبه به بعد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش باران

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل وزش باد شدید

•   خودداری از قرار دادن کندوهای زنبورعسل در مسیل رودخانه‌ها از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش باران

•   منابع طبیعی:

•   رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به دلیل امکان وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی از روز پنجشنبه تا شنبه به دلیل بارش باران

•   استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی در استان‌های سمنان و قزوین در پنجشنبه عصر و  روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه‌ها و سالن‌ها به منظور کاهش دما

•   هرس شاخه‌های آلوده به سوسک سرشاخه خوار و سوزاندن و مدفون کردن آنها

•   آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنک روز و یا هنگام شب با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   هرس سبز و کم کردن سطح تبخیر گیاه و تنک کردن میوه‌ها با توجه به کاهش منابع آبی

•   آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت کاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و ترکیدگی انار

•   برداشت درساعات اولیه روز وعصر با توجه به افزایش کیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنک

•   استفاده از کودهای پتاسه در باغات با توجه به شرایط خشکسالی

•   ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

•   زراعت:

•   خودداری از روشن کردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با توجه به گرم بودن هوا و خشک شدن علفهای هرز و وزش باد

•   مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایه بان روی کندوها

•   در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

•   شیلات:

•   هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز

•   استان‌های اصفهان و یزد:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی به دلیل وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه‌ها و سالن‌ها به منظور کاهش دما

•   با توجه به تداوم گرما و تابش شدید آفتاب، جهت مقابله با آفتاب سوختگی،ترکیدگی و خشکیدکی درختان، به سفید کردن تنه درختان با رنگهای سفید آب پایه اقدام شود.

•   به علت استرس گرمایی، به جز هرس خشکه بری از هرگونه هرس سبز در مردادماه خودداری شود.

•   با توجه به تداوم گرما در ساعات بعد از ظهر، جهت کاهش تشنگی درختان از یکی از روش‌های محلول پاشی کائولین، محلول پاشی ترکیبات سیلیکاتی و یا نصب توری یا سایه انداز روی تاج درختان استفاده شود.

•   استفاده از مالچ‌های سطحی مثل ماسه بادی، کاه و کلش یا پلاستیک روی سطح کرت‌ها نیز به کاهش تبخیر از سطح کرتها کمک می کند.

•   از هر گونه کوددهی، سم‌پاشی یا محلول پاشی در باغ‌ها در دمای بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد خودداری شود.

•   جهت مقابله با گرما و خشکی در صورت امکان دور آبیاری کوتاه تر شود و به آبیاری سبک اکتفا شود.

•   جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب از سطح استخرها و انهار با استفاده از قراردادن پوشش مناسب روی سطح آب استخر و ایزولاسیون انهار

•   کشاورزان جهت استفاده بهینه از منابع آب، خاک، انرژی و سایه اندازی، از کشت‌های مختلط و موازی بصورت همزمان استفاده کنند.

•   در زمان پرشدن مغز پسته نسبت به آزمایش برگ اقدام شود.

•   از حذف علف‌های هرز پوششی و یکساله کف باغ‌های انار و پسته و شخم پای درختان خودداری شود.

•   جهت ردیابی آفت مگس مدیترانه ای به نصب تله‌های سراتراپ در باغ‌های انار اقدام شود.

•   جهت مقابله با آفت مگس مدیترانه ای در مناطقی که ردیابی شده در برداشت میوه‌های رسیده  مثل انار، هلو، زردآلو، گوجه سبز  تسریع و میوه‌های پوسیده یا آفت زده جمع آوری و زیر خاک مدفون شود.

•   با توجه به افزایش دما و تبخیر، طعمه پاشی برای مگس مدیترانه ای در ساعات عصر با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی صورت گیرد.

•   زراعت:

•   در برداشت، خرمن کوبی و ضبط محصول گندم تسریع شود.

•   آبیاری مزارع در ساعات خنک روز و حتی الامکان در شب انجام شود.

•   از مصرف کودهای ازته فسفره و مرغی خودداری شود.

•   بعد از برداشت مزارع درصورت عدم کشت جدید از شخم خودداری شود.

•   با توجه به گرما و خشکی هوا، جهت جلوگیری از خسارت احتمالی آتش سوزی، خرمن‌های گندم و جو سریعا خرمن کوبی و محصول به انبار منتقل شود.

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایه بان روی کندوها

•   در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

•   دام داری:

•   با توجه به تداوم گرما، جهت کاهش تنش گرمایی به گاوهای شیری، میزان علوفه جیره غذایی کاهش و میزان کنسانتره جیره افزایش یابد.

•   استفاده از جیره‌های مخلوط، افزایش دفعات خوراک دهی در اوقات خنک روز ( ۶۰ تا ۷۰ درصد خوراک دام‌ها بین ساعات ۸ شب تا ۸ صبح داده شود).

•   دامداران با توجه به تداوم گرما کلیه اقدامات لازم جهت کاهش استرس گرمایی در دام‌ها نظیر استفاده از خنک کننده مناسب، قرار دادن آب و خوراک کافی در دسترس دام‌ها، ایجاد سایه روی آخورها و آبشخورها را انجام دهند.

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   طیور:

•   نصب فن اضافه، مه ساز، سفید کردن سقف سالن با روکش آلومینیوم  و تهویه مناسب جهت مقابله با تنش گرمایی

•   انجام تغذیه نیمه شب در سالن‌های مرغ تخمگذار و اجرای برنامه متناوب نوری در سالن‌های پرورش جوجه گوشتی

•   شیلات:

•   بیومتری ماهیان کپور جهت تعیین میزان غذای مورد نیاز انجام شود.

•   از کوددهی به استخر در هوای گرم خودداری شود. در صورت کوددهی، دستگاه هواده باید روشن بماند.

•   در هوای گرم هوادهی ۲۴ ساعته انجام شود.

•   استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی در استان خراسان شمالی در روزهای جمعه و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان خراسان رضوی احتیاط از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به کاهش ۳ تا ۵ درجه ای دما از روز شنبه بعد در خراسان شمالی

•   استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه‌ها و سالن‌ها به منظور کاهش دما

•   استفاده از کودهای تقویتی همانند سولوپتاس و... در باغات

•   اقدام به آبیاری تکمیلی باغات میوه در ساعات ابتدایی یا پایانی روز و کاهش فاصله زمانی آبیاری

•   بازدید از باغات و پیشگیری و مبارزه با آفت کنه و شته در باغات میوه با روش شیمیایی

•   اقدام به مبارزه با سفیدک انگور با استفاده از قارچ کش‌های سیستماتیک به جای گوگرد به منظور کاهش جمعیت کنه و شته با توجه به رطوبت بالا

•   اقدام به پیشگیری از ابتلا و همچنین مبارزه با آفت پسیل در باغات پسته

•   اقدام به هرس سبز باغات به ویژه باغات انگور باتوجه به شرایط دمایی

•   مبارزه با شپشک در باغات سیب

•   مبارزه بیولوزیکی با پروانه مینوز

•   استفاده از علف کشهای خاک به جای علف کشهای شاخ و برگ بدلیل سوختگی گیاه

•   زراعت:

•   خودداری از روشن کردن آتش در مزارع و مراتع با توجه به گرم شدن هوا و خشک شدن علفها

•   انتقال محصولات برداشت شده غلات و کلزا به انبارهای مسقف و استاندارد

•   سله شکنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاک و اقدام به آبیاری طی ساعات اولیه صبح یا بعد از ظهر  پس از محلول پاشی

•   اقدام به تنظیم مدار آبیاری محصولات نشائی، سبزی و صیفیجات با توجه به نوسانات دمایی

•   نسبت به بازدید از مزارع گوجه فرنگی و بادمجان اقدام شود و در صورت مشاهده لکه مینوز در این محصولات نسبت به رعایت توصیه‌های لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری اقدام شود.

•   با توجه به شرایط دمایی نسبت به بازدید و آبیاری نشاء‌های کشت شده ذرت اقدام شود.

•   با توجه به نیاز شدید مزارع پنبه و چغندر به رطوبت، نسبت به مبارزه با علف‌های هرز این مزارع اقدام شود.

•   اقدام به پایش کرم ساقه خوار و طوقه بُر در مزارع ذرت

•   با توجه به کمبود منابع آب قابل استحصال در منطقه، پیشنهاد می شود کشت کینوا جایگزین کشت برنج و دیگر محصولات پرمصرف آبی شود.

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به کاهش ۳ تا ۵ درجه ای دما از روز شنبه بعد در خراسان شمالی

•   آب تازه و خنک به میزان کافی در اختیار دام قرار گیرد.

•   خوراک دهی دام با خوراک پرانرژی در ساعات خنک شبانه روز ترجیحا اوایل صبح و در طول شب

•   خودداری از چرای دام در مسیل‌ها و حریم رودخانه‌ها به دلیل احتمال بارندگی رگباری و جاری شدن سیلاب در استان خراسان شمالی در روزهای جمعه و شنبه به دلیل بارش پراکنده

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در استان خراسان شمالی در روزهای جمعه و شنبه به دلیل بارش پراکنده

•   خودداری از قرار دادن کندوهای زنبورعسل در مسیل رودخانه‌ها در استان خراسان شمالی در روزهای جمعه و شنبه به دلیل بارش پراکنده

•   ایجاد سایه بان روی کندوها

•   رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

•   شیلات:

•   خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی در ساعات خنک شبانه روز و اجتناب از خوراک دهی در اواسط روز به دلیل گرمای شدید

•   هوادهی مناسب در استخرهای پرورش ماهی سردآبی به  خصوص در ساعات اولیه روز

•   کنترل آب ورودی استخرهای پرورش ماهی که از چشمه و رودخانه تغذیه می شوند، به منظور  پیشگیری از گل آلود شدن استخر در زمان بارشهای رگباری

•   استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه‌ها و سالن‌ها به منظور کاهش دما

•   اجرای سیستم‌های آبیاری نوین با توجه به شرایط کم آبی حاکم در منطقه

•   آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت کاهش تنش ناشی از ماندگاری هوای گرم و جلوگیری از ریزش و ترکیدگی انار

•   تنظیم و سرویس تاسیسات خنک کننده گلخانه‌ها

•   پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

•   استفاده ازکودهای پتاسه در باغات

•   مقابله با آفت پسیل پسته

•   برداشت درساعات اولیه روز وعصر باتوجه به افزایش کیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول در هوای خنک

•   استفاده از کودهای پتاسه در باغات با توجه به شرایط خشکسالی

•   مبارزه با علفهای هرز و سایر آفات باغی زیر نظر کارشناسان

•   زراعت:

•   انجام عملیات سم‌پاشی و کودپاشی و مزارع به ساعات خنک روز

•   کشاورزانی که قصد کاشت کینوا را دارند با توجه به نزدیک شدن فصل کاشت در اسرع وقت نسبت به آماده سازی زمین، تعمیر و تجهیز ادوات مورد نیاز و نهاده‌ها اقدام کنند.

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایه بان روی کندوها

•   در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

•   دام داری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   شیلات:

•   افزایش هوادهی به استخرهای ماهیان گرم آبی

•   احتیاط در انجام عملیات صیادی باتوجه به مواج بودن دریا به خصوص در روزهای پنجشنبه و جمعه

•   استان‌های فارس، هرمزگان و بوشهر:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی به دلیل وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه‌ها و سالن‌ها به منظور کاهش دما

•   تنظیم و سرویس تاسیسات خنک کننده گلخانه‌ها

•   پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

•   تنظیم دور و  میزان آبیاری با توجه به ماندگاری هوای گرم و به تبع افزایش تبخیر و تعرق گیاهان

•   پایش آفت کنه‌ها در باغات با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   پایش و مبارزه با سفیدک سطحی در باغات

•   برداشت درساعات اولیه روز وعصر با توجه به افزایش کیفیت محصول برداشتی وافزایش ماندگاری محصول در هوای خنک

•   استفاده از کودهای پتاسه در باغات با توجه به شرایط خشکسالی

•   ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

•   مبارزه با علف‌های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر کارشناسان

•   اجرای سیستم‌های آبیاری نوین با توجه به شرایط کم آبی حاکم در منطقه

•   زراعت:

•   استفاده از الگوی صحیح مصرف آب

•   خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (کلش) به منظور حفظ میکروارگانیسمهای خاک در مزارع برداشت شده

•   انجام عملیات سم‌پاشی و کودپاشی مزارع در ساعات خنک روز

•   دامداری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایه بان روی کندوها

•   در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

•   شیلات:

•   هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز

•   استان‌های ایلام و خوزستان:

•   باغبانی:

•   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم‌پاشی به دلیل وزش باد

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف گلخانه‌ها و سالن‌ها به منظور کاهش دما

•   انجام عملیات آبیاری در ساعات خنک روز با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   در صورت امکان برداشت شده محصولات در ساعات خنک روز جهت افزایش ماندگاری آنها

•   افزایش میزان آبیاری با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   زراعت:

•   خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (کلش) به منظور حفظ میکروارگانیسمهای خاک در مزارع برداشت شده

•   دامداری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   پشم چینی دام‌ها با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایه بان روی کندوها

•   در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان با توجه به ماندگاری هوای گرم

•   رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور

•   پرورش آبزیان: 

•   هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی

•   تغذیه  آبزیان به منظور حداکثر برداشت با توجه به ماندگاری هوای گرم