به گزارش پارس نیوز، 

این زوج با تکه های غذا و انواع خوراکی رو به رو شدند که داخل موتور خودرو انباشته شده بود.

«لورا فراکلنتون» در این باره گفت:«خانه ما در شهر لیورپول است وموش های زیادی در این منطقه دیده می شود. هنگامی که شوهرم قصد داشت تا درون موتور خودرو ون را نگاهی بیندازد متوجه آشغال خوراکی هایی شد که موش ها برای خود روی موتور انبار کرده بودند. دیدن چنین صحنه ای شگفت انگیز بود. به همین خاطر از موتور خودرو عکس گرفتیم و در فضای مجازی منتشر کردیم.»