به گزارش پارس نیوز، 

در سال ۲۰۰۳، یک دختر ۱۳ ساله برای درمان نزد وی آورده شد، پس از آن دخترناپدید شد. جادوگر به خانواده وی گفته بود که دختر شما به جاکارتا رفت تا برای خود کار جستجو کند.

یک جن گیر در اندونزی برای ۱۵ سال یک دختر ۱۳ ساله را در غاریزندانی Prisoner کرده و به او تجاوز Rape کرده است!

خانواده اش برای درمان او را پیش جادوگر برده اند و او گفته باید پیش من بماند! سپس بعد از مدتی به آن‌ها گفته که از اینجا برای یافتن کار رفته است! ​

فقط در سال ۲۰۱۸ پلیس Police جزیره سولاوسی دختر را در یک غار کوچک که بیشتر شبیه به زندان Prison بود؛ کشف کرد. او روز‌ها را در آنجا سپری می‌کرد و شب دوباره به خانه جادوگر برده می‌شد.

این مرد به اتهام خشونت جنسی و نقض قانون Law حمایت از کودکان متهم شده است. اگر وی مجرم شناخته شود، ۱۵ سال را در زندان سپری خواهد کرد.

در ماه جولای دوسیه جنایی علیه یک تن از ساکنان منطقه آستاراخان به دلیل شهادت دروغین علیه فردی که ادعا داشت او ربوده و به عنوان برده از وی استفاده می‌شد، ترتیب داده شد.