بر اساس آمار مرکز لرزه‌نگاری در تیرماه تعداد ۱۰۸۰ زمین‌لرزه در ایران رخ داده که قویترین آن با ۵.۹ ریشتر مربوط به استان کرمانشاه است.