به گزارش پارس نیوز، 

علی اصغر کاظمی اظهار کرد:  بدون شک لغزندگی برخی از نقاط محور کرج _ چالوس به خاطر جنس آسفالت نیست و به ریختن گازوئیل مربوط است. وی ادامه داد: حتی اگر سطح آسفالت این محور به طور کامل آغشته به قیر باشد، وقتی راننده ترمز می گیرد امکان لغزش خودرو وجود ندارد. در این محور قبل از انجام عملیات آسفالت، زیرسازی قیر صورت گرفته که این امر احتمال لغزش خودروها را منتفی می کند. وی توضیح داد: عکس هایی که از لغزش خودروها در این محور به دست ما رسیده به طور قطع ثابت می کند خودروها به دلیل گازوئیل کنترل خود را از دست می دهند. وی گفت: به طور قطع مشخص نیست این گازوئیل ها به صورت عمدی یا سهوی در مسیر ریخته می شود.  شایان ذکر است چندی قبل عکس هایی از تصادف خودروها در جاده چالوس بر اثر ریختن گازوئیل در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که محتویات آن نشان می داد برخی از رانندگان خودروهای یدک کش اقدام به این کار می کنند.