به گزارش پارس نیوز، 

این سه خواهر روس به پلیس گفته اند که پدرشان از تحصیل آنها جلوگیری و با آنها «مانند برده ها» رفتار می کرده است. پلیس پدر ۵۷ ساله با ۴۰ ضربه چاقو به قتل رسیده بود.