به گزارش پارس نیوز، 

 

زلزله ای با قدرت۴/۲ ریشتر ، تازه آباد کرمانشاه را لرزاند.