به گزارش پارس نیوز، محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگاران در مورد همسان سازی حقوق افزود: در حال حاضر بررسی قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان در دستور کار معاونت بیمه قرار دارد و روی مدلهای مختلف اجرایی شدن آن کار می کنیم.

وی به تامین هزینه های همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین مورد دیگری که در حال بررسی هستیم نحوه تامین هزینه های اجرای این قانون است که البته دولت در بودجه سال 97 سازمان تامین اجتماعی، اعتباری برای آن در نظر نگرفته است.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: یکی از راههای تامین اعتبارات مورد نیاز قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از محل تبصره ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه است که براساس این تبصره در سال جاری قرار است بخشی از بدهی های سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت پرداخت شود.

وی افزود: چنانچه بعد از بررسی های مختلف ، نحوه اجرای آن مشخص شد در این صورت راه تامین اعتبار آن را نیز تعیین خواهیم کرد.

زدا گفت: در مجموع اجرای این قانون در دستور کار امسال سازمان قرار دارد و تمام سعی و تلاش ما ایجاد آرامش و آسایش برای بازنشستگان است.

به گفته وی ، با کمک خود بازنشستگان و استفاده از نظرات کارشناسانه آنان ، همسان سازی حقوق مستمری بگیران را اجرایی خواهیم کرد.