به گزارش پارس نیوز، با افزایش 19 درصدی حقوق بازنشستگان، کف حقوق برای اقشار بازنشسته از یک میلیون تومان به دو میلیون و صد هزار تومان رسیده است.