به گزارش پارس نیوز، یک موبایل حین تعمیر در دست تکنسین آتش گرفت.

در این اتفاق که در شهر لونگنان چین رخ داده به هیچکس آسیب نرسیده است.