به گزارش پارس نیوز، 

علی ریبعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تسهیل در کار شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: تمامی قردادهایی کاری که مجری آنها شرکت‌های دانش بنیان هستند و در حوزه فعالیت این شرکت تعریف شده باشند، از پرداخت حق بیمه پیمانکاری معاف هستند.

وی افزود: این شرکت‌ها با معرفی و تایید از طرف معاونت علمی و فناوری از محاسبه ضرایب و پرداخت حق بیمه پیمانکاری معاف خواهد شد.