به گزارش پارس نیوز، 

شهناز کریمی رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران درباره جهش تحصیلی، اظهار کرد: برای سال تحصیلی جاری برای 900 دانش‌آموز در تهران تقاضای جهش تحصیلی شده بود که نیمی از این تعداد در آزمون هوش قبول شدند.

 وی در خصوص روند جهش تحصیلی، گفت: در ابتدا خانواده‌ها باید کارنامه قبولی خرداد فرزندشان را داشته باشند و در صورتی که متقاضی جهش تحصیلی فرزندشان باشند به مدرسه مراجعه کرده و درخواست خود را به مدیر مدرسه اعلام می‌کنند.

 کریمی ادامه داد: سامانه‌ای در این خصوص مشخص شده است که اطلاعات دانش‌آموز در آن وارد می‌شود و نوبت دهی می‌کند و پس از آن بر اساس زمان و مکان اعلام شده خانواده‌ها مراجعه می‌کنند و تست هوش فرزندشان را انجام می‌دهند.

 رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران اضافه کرد: جهش تحصیلی از یک پایه به پایه دیگر در دوره دبستان است.

 وی درباره خانواده هایی که درخواست 2 بار جهش را دارند، گفت: مناطق این موارد را به کمیسیون استان ارائه می‌دهند و در صورتی که در بررسی مورد موافقت کمیسیون استان قرار گرفت، مجوز داده می‌شود.