به گزارش پارس نیوز، 

رسیدگی به این پرونده از سال 95 به دنبال درگیری خونین یک دختر و پسر مقابل دانشگاه هنر Art در خیابان فلسطین تهران شروع شد.

در این درگیری دختر جوان بشدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد. پس از دستگیری متهم، وی در نخستین بازجویی‌ها گفت: قرار بود من با هانیه ازدواج کنم اما وقتی پدرش با این ازدواج مخالفت کرد به سراغ هانیه رفتم، باهم بحثمان شد و در حالی که بشدت عصبانی بودم با چاقویی که همراهم بود او را زدم و از محل گریختم.

این متهم در نخستین جلسه محاکمه که در شعبه سوم دادگاه کیفری برگزار شد به پرداخت دیه محکوم شد اما این حکم از سوی قضات دیوانعالی نقض شد و بار دیگراین پرونده در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی Judge اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی رسیدگی شد.در این جلسه قضات باتوجه به محتوای پرونده و اظهارات متهم که حاکی از ندامت و پشیمانی بود او را به سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم کردند.