به گزارش پارس نیوز، 

 

تاکنون 5 نفر بر اثر مصرف قارچ های سمی جان باخته اند و حال 47 نفر وخیم گزارش شده است.