به گزارش پارس نیوز، 

رییس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا از افزایش برخورد با تخلفات رانندگی در سال جاری خبر داد.

سرهنگ کرمی اسد با بیان این مطلب گفت: براساس آمارها برخورد با تخلفات درونشهری در فرودین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ درصد و برون شهری ۰.۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بر این اساس بیشترین افزایش برخورد در درون شهرها توسط پلیس های راهور خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، گلستان و کردستان صورت گرفته است.

رییس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا تصریح کرد: در حوزه برونشهری نیز بیشترین افزایش برخورد توسط پلیس راه های غرب استان تهران، بوشهر، سمنان و خراسان رضوی بوده است.