به گزارش پارس نیوز، 

جسدهای سربریده ۲۰ مصری به کشور بازگردانده شد. این ۲۰ تن از مسیحیانی بودند که در پی یافتن کار به کشور لیبی سفر کرده و آن جا توسط داعش ISISسربریده شدند.برای شناسایی خانواده های این مقتولان آزمایش دی ان ای صورت می گیرد.