به گزارش پارس نیوز، 

سردار "کیومرث عزیزی" در حاشیه جلسه کارگروه علمی، آموزشی اساتید ممیزی پلیس استان مرکزی در تشریح این خبر، اظهارداشت: سازمان ها در جوامع امروزی به اقتضای گستردگی روابط و تعاملات اجتماعی، تحت تاثیر تحولات جامعه، دچار تغییر مداوم می شوند و نیروی انتظامی نیز به عنوان یک سازمان پویا تحت تاثیر تغییرات مداوم محیطی قرار دارد.

وی با اشاره به سرعت تغییرات اجتماعی، بیان داشت:‌ نوع و سرعت حرکت و در نتیجه تغییر در این زمان با روزگاران گذشته بسیار متفاوت و امروزه پیچیدگی محیط ها و ناپایداری آنها روز افزون شده و ضرورت جست و جوی روشن ترین مسیر برای سازمان هایی چون ناجا که دارای فراوانی بالایی در تعاملات اجتماعی است، بسیار ضرورت دارد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی، دانش محوری را ضامن اثربخشی و کارایی سازمانی دانست و گفت: توسعه دانش در فرهنگ، ساختار، نیروی انسانی، روش ها و تصمیمات سازمانی هویتی جدید با نام دانش محوری را به مجموعه ها هدیه می دهد که نیروی انتظامی در سالیان اخیر با این رویکرد به دنبال یافتن راه های موفقیت هر چه بهتر در انجام ماموریت ها است.

سردار عزیزی، رویکرد دانش محوری در نیروی انتظامی را رویکردی راهبردی خواند و گفت:‌ در سالیان اخیر و با تشکیل کارگروه های تخصصی و بهره گیری از مربیان ممیزی مجرب، سعی شده که تحلیل صحیحی از واقعیت های اجتماعی حاصل شده و بر اساس آن برنامه ریزی شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: با این نگرش می توان دریافت که موقعیت کنونی سازمان کجاست و در آینده باید چه کرد و بر این مبنا حداکثر توانایی انطباق و اثربخشی را در راهبردهای اجرایی کرد.

وی، بر فراگیری یادگیری در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی تاکید کرد و بیان داشت:‌ با فراگیری دانش که مهم ترین عنصر آن بهره گیری از اساتید مجرب است؛ سازماندهی و مدیریت سازمانی مبتنی بر دانش روز به عنوان یکی از نقش های فرماندهان و مدیران تبدیل می شود و می توان بازتاب اثرگذاری آن را در انجام کیفی ماموریت ها مشاهده کرد.

سردار عزیزی، دانش محوری را هویت نوین پلیس اجتماعی در ایران خواند و افزود:‌ یکی از نکته هایی که باید همواره بدان توجه داشت آن است که در گرایش به سوی دانش محوری، علاوه بر تلاش برای بهره مندی از نیروی انسانی دانشگر باید تدارک جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری آن را نیز مهیا ساخت که این مهم در مجموعه انتظامی با جدیت دنبال می شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان خاستگاه برنامه های دانش بنیان پلیس را ارتقاء‌ کمی و کیفی خدمات انتظامی و امنیتی به شهروندان با رویکرد بهره گیری از دانش و فناوری روز دانست.