به گزارش پارس نیوز، 

عبدالرزاق برزگر روز سه شنبه در آیین معارفه مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال وبختیاری افزود: صدور نظریه های کارشناسی به محاکم قضایی در مباحث کیفری، حقوقی، تحقیقات و بررسی های پرونده ها و اجرای احکام نیاز به قضاوت کارشناسی است که باید این نظرات دقیق و صریح باشد.
وی با اشاره به سختی و دشواری کار پزشکان در مراکز پزشکی قانونی اظهار کرد: پایین بودن حقوق و مزایای پزشکان از مشکلات و کم شدن رغبت و انگیزه پزشکان برای ادامه کار در این مراکز است.
برزگر به تلاش دولت بر رفع کمبودها و فشارهایی که از نظر کاری بر کادر تخصصی و همچنین کمبود فضای فیزیکی و تجهیزات وجود دارد، اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش حقوق طی سال های گذشته، اما این سازمان از تعرفه دستگاه های مشابه عقب مانده است.
وی در ادامه به خدمات رسانی در مواقع بحران و حوادث اشاره کرد و گفت: سال گذشته پزشکی قانونی استان در حادثه سقوط هواپیمای ترکیه ای با تعامل پزشکی قانونی ایران و ترکیه معاینات و آزمایشات با دقت و سرعت انجام شد.
وی به افزایش تعاملات بین المللی پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و افزود: سال گذشته همایش پزشکی قانونی کشورهای اسلامی و منطقه و کشورهای در حال توسعه در ایران برگزار شد.
رییس کل دادگستری چهارمحال وبختیاری نیز در این آیین با اشاره به حساسیت کار پزشکان در پزشکی قانونی از پایین بودن حقوق و مزایای پزشکان انتقاد کرد.
احمدرضا بهرامی افزود: براساس ماده 4 قانون حقوق و مزایای پزشکان پزشکی قانونی باید معادل کادر درمان وزارت بهداشت باشد که این امر در سازمان پزشکی قانونی محقق نشده است و کمتر پزشکی در پزشکی قانونی فعالیت می کند.
وی افزود: اجرای عدالت و رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی برعهده پزشکی قانونی است که اگر این مراکز فعال نباشند صدور حکم های قانونی مختل می شود.
مدیرکل وقت پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بزرگترین مشکل پزشکی قانونی استان کمبود نیروی متخصص و نیروی انسانی فنی است که با توجه به حقوق و مزایایی که به پزشکان پرداخت می شود، آنان راغب به فعالیت در این مراکز نیستند.
منصور فیروز بخت با اشاره به فعالیت های پزشکی قانونی استان افزود: اینک تمام آزمایش های سم شناسی و آسیب شناسی در استان انجام می شود و نیاز ارسال آزمایش به استان های دیگر نیست.
وی اظهار کرد: انجام آزمایش های دی ان ای در استان انجام نمی شود و این آزمایش ها به استانها اصفهان وتهران ارسال می شود.
به گزارش ایرنا، در این آیین علی سامان پور به عنوان مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال وبختیاری معرفی و از خدمات منصور فیروز بخت قدردانی شد.
7360/2097