به گزارش پارس نیوز، 

سمعی و بصری ، بنا بر مصوبه کمیسیون ماده( 5 )با راه اندازی 3 سالن نمایش فیلم در مجتمع " هروی سنتر" از این تاریخ به مدت 3 ماه به صورت موقت و با درجه کیفی مدرن موافت شد.

شایان ذکر است ادامه فعالیت سالن های یاد شده منوط به ارائه تایید نهایی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی است .

این مجتمع دارای 3 سالن نمایش با ظرفیت 197 ، 87 و 65 صندلی و با درجه کیفی مدرن امکان مناسبی برای مخاطبین سینما در شمال شرق تهران خواهد بود.

مجتمع هروی سنتر واقع در میدان هروی, و در محدوده منطقه ی 4 شهرداری تهران قرار داشته و دسترسی مناسبی به شبکه بزرگراهی تهران دارد.