به گزارش پارس نیوز، 

نتایج یک بررسی حاکی از آن است که هر سال نزدیک به 250 هزار دختر زیر پنج سال در هند به دلیل غفلت ناشی از تمایل جامعه به داشتن فرزند پسر فوت می‌کنند.

کارشناسان همچنین اظهار داشتند: این آمار، مواردی را که به دلیل جنسیت مونث سقط می‌شوند شامل نمی‌شود. تبعیض‌های جنسیتی در این کشور ممکن است مرگ نوزادان دختری که متولد شده‌اند را تسریع کند.

برابری جنسیتی تنها به حق تحصیل، اشتغال و فعالیت و مشارکت سیاسی محدود نمی‌شود بلکه حتی فاکتورهایی چون مراقبت، واکسیناسیون و تغذیه دختران را نیز شامل می‌شود.

برای انجام این مطالعه محققان فرانسوی از اطلاعات جمعیتی 46 کشور استفاده کردند.

به گزارش روزنامه گاردین، در میان یافته‌های این مطالعه آشکار شد که حدود 22 درصد مجموع مرگ و میر دختران زیر پنج سال در هند به دلیل تبعیض جنسیتی است و این مشکل در شمال هند عمیق‌تر است.