به گزارش پارس نیوز، 

دکتر سیدحسن هاشمی در این نامه ضمن محکومیت کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین، گفت: مردم فلسطین به انتقال غیرقانونی سفارت امریکا به بیت المقدس، اعتراض کردند که متاسفانه منجر به کشتار مردم بی گناه به ویژه کودکان و آغاز فجایع انسانی در فلسطین شد.

بنابر اعلام وبدا، وزیر بهداشت در این نامه تصریح کرد: وظیفه سازمان‌های بین‌المللی جلوگیری از ادامه این کشتار بی‌رحمانه است و سکوت مجامع رسمی بین‌المللی پذیرفتنی نیست و نباید تنها به محکومیت این جنایت بسنده کرد.