به گزارش پارس نیوز، 

 

وقوع توفان شدید، موجب کشته شدن کودک هفت ساله ای در شهرک طرق مشهد شد.

خراسان، روز گذشته توفان سهمگینی در مشهد وزیدن گرفت که بر اثر آن، سقف ایرانیتی انبار یک منزل مسکونی در منطقه طرق از جا کنده شد و به حیاط خانه همسایه افتاد.

پسر بچه هفت ساله که داخل حیاط بود، بر اثر اصابت ایرانیت نقش بر زمین شد و بلافاصله توسطاطرافیان به مرکز درمانی انتقال یافت اما بر اثر عوارض ناشی از اصابت ایرانیت جان خود را از دست داد.

  پسر بچه هفت ساله که داخل حیاط بود، بر اثر اصابت ایرانیت نقش بر زمین شد و بلافاصله توسط اطرافیان به مرکز درمانی انتقال یافت اما بر اثر عوارض ناشی از اصابت ایرانیت جان خود را از دست داد.

با گزارش این حادثه به قاضی ویژه قتل عمد، دستوراتی از سوی قاضی احمدی نژاد برای بررسی چگونگی ماجرا صادر شد .

تحقیقات توسط ماموران انتظامی درباره این حادثه مرگبار ادامه دارد.