به گزارش پارس نیوز، 

سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجادر خصوص محدودیت های ترافیکی جاده های کشور از روز چهارشنبه 29 فروردین ماه تا شنبه یک اردیبهشت ماه اظهار کرد: براساس اعلام پلیس راهور تردد انواع وسایل نقلیه ازساعت 14تا 24 روزجمعه ازکرج به سمت مرزن آباد ممنوع است.

وی افزود: با اعلام مأموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه ازساعت17تا 24 روزجمعه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

سرهنگ رحمانی ادامه داد: ترددانواع تریلر،کامیون وکامیونت به استثناء حاملان موادسوختی ویافاسدشدنیازمحورکرج - چالوس وبالعکس کماکان ممنوع است.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد تمامی تریلرها کماکان از محور هراز ممنوع است و همچنین تردد تمامی کامیون ها وکامیونت ها از ساعت 12 تا 24 روز چهارشنبه و از ساعت 16 تا 24 روزهای پنجشنبه وجمعه ممنوع است.