به گزارش پارس نیوز، 

 سه نفر از اشرار مسلح توسط مأموران انتظامی شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان به هلاکت رسیدند.

بر پایه این گزارش، این سه نفر شرور از جمله اشرار مسلحی بودند که اواخر سال گذشته به مرکز فرماندهی انتظامی دلگان حمله کرده بودند.