به گزارش پارس نیوز، 

 در قصبه‌ای در شرق مرکز این کشور، جوانان چینی به خرید قبر روی آورده‌اند.

در این قصبه‌ 80 هزار قبر برای آدم‌های زنده فروخته شده که در بین آنها بچه‌های زیر 10 سال هم هستند.

بیش از 95 درصد از 78 هزار ساکن قصبه مسن‌تر از 60 سال هستند. جوانان زیادی نیز قبرها را برای خود خریدند و آنها را برای استفاده آماده کردند.

روی سنگ قبرها اسم صاحب آینده آن و تاریخ تولدش نوشته شده است.

به گزارش ساوث چاینا مورنینگ پست، دلیل خرید قبرها با سنت معمول در چین مرتبط است که جوانانی که به سن 30 سال می‌رسند باید به فکر آخرین جایگاه خود باشند.