عکس | جاسازی تریاک میان واشرهای صنعتی!

منبع: گمرک‌نیوز
67282