زمین‌لرزه‌ای به بزرگی چهار ریشتر استان فارس، حوالی افزر را لرزاند.

این زمین‌لرزه در ساعت ۲۰:۰۲:۱۹ و در طول جغرافیایی ۵۲.۸۹، عرض جغرافیایی ۲۸.۱۲ و عمق ۱۹ کیلومتری رخ داده است.