به گزارش پارس نیوز، 

 سید محسن طباطبائیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از انجام عملیات مبارزه با آفت سن مادری در مزارع دامغان خبر داد و افزود: مبارزه با آفت سن مادری در سطح 140 هکتار اراضی شهرستان اجرا شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حفاظت از مزارع دامغان گفت: عملیات مبارزه با آفت سن مادری در مزارع شهرستان دامغان در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان اظهار داشت: مبارزه با آفت سن مادری در مزارع شهرستان از اوایل سال جاری آغاز شده است.

طباطبائیان با بیان اینکه تاکنون در سطح برخی مزارع عملیات مبارزه با آفت سن انجام‌شده است، افزود: تاکنون در سطح 135 هکتار عملیات مبارزه با آفت سن در مزارع شهرستان انجام‌شده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با آفت سن در مزارع زیر کشت گندم و جو انجام‌شده است، گفت: مبارزه با آفت سن مادری در سطح 120 هکتار از اراضی زیر کشت گندم این شهرستان صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان به میزان عملیات مبارزه با آفت سن مادری در مزارع زیر کشت جو این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون عملیات مبارزه با افت سن مادری در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت جو انجام‌شده است.

طباطبائیان با اشاره به زمان ریزش سن مادری نیز گفت: زمان ریزش سن مادری در اراضی این شهرستان چهار فروردین‌ماه بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی دامغان از سوی مدیریت جهاد کشاورزی و همچنین کارشناسان در حال انجام است، اضافه کرد: عملیات مبارزه با آفت سن مادری در مزارع این شهرستان از 9 فروردین‌ماه آغاز شده است.